Veelgestelde vragen

Komt mijn project in aanmerking voor een donatie?

Wanneer uw project voldoet aan een van de volgende criteria, dan kunt u een aanvraag doen: behoud van cultureel/historisch Fries erfgoed, een Fries cultureel evenement, leefbaarheid op het Friese platteland (mienskip) en overige Friese evenementen.

Hoe lang duurt behandeling van een aanvraag?

Het bestuur komt 4-6 keer per jaar bij elkaar om o.a. de aanvragen te beoordelen (vergaderdata staan genoemd bij de vraag ‘Wat zijn de data van de bestuursvergaderingen?’). Wij streven ernaar om u binnen twee weken na een bestuursvergadering te informeren over de beoordeling van uw aanvraag.

Welk bedrag kan ik vragen?

Wij zijn een klein vermogensfonds en geven doorgaans een donatie tussen € 500 en € 5000 aan een project

Wat is er nodig voor een aanvraag?

De contactgegevens van de aanvrager vanuit de organisatie, het projectplan, de begroting van het project, het dekkingsoverzicht en de namen van instellingen die ook gevraagd zijn om een financiële bijdrage. Hierbij let ons bestuur op de verhouding tussen de eigen middelen en de aangevraagde gelden. Daartoe ontvangen wij ook graag een recente jaarrekening/balans van uw organisatie.

Wanneer geef ik mijn bankrekening door?

Bij de schriftelijke goedkeuring op uw aanvraag zullen wij u om het bankrekeningnummer vragen waarop wij onze donatie kunnen overmaken.

Wat is de uitbetalingsprocedure?

Na realisatie van uw project ontvangen wij graag een gereed melding voorzien van een evaluatie/financiële verantwoording. Uitbetaling geschiedt in principe bij voltooiing van het project in één, tenzij er sprake is van een gefaseerd project, dan kan deelbetaling overwogen worden. Ook zijn wij bereid de donatie eerder over te maken als er kosten vooraf worden gemaakt die de aanvrager niet zelf (volledig) kan financieren. Het voltallige bestuur dient in te stemmen met de wijze van uitbetaling van de donatie.

Kan er ook uitbetaald worden aan een privé persoon?

Nee, dat kan niet.

Zijn er kosten verbonden aan het doen van een aanvraag?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een aanvraag (anders dan de door u gemaakte kosten voor de projectinformatie).

Is er bemoeienis vanuit Stichting Siebolt bij ons project?

Nee, als Stichting Siebolt ondersteunen wij een project, maar hebben er geen inhoudelijke of beleidsmatige bemoeienis mee. Wel worden wij graag benoemd in een programmaboekje o.i.d

Wat gebeurt er met de toegezonden informatie na het afwijzen van een aanvraag?

De aan ons toegezonden informatie wordt vernietigd, conform richtlijnen AVG.

Wat zijn de contactgegevens van Stichting Siebolt?

U kunt ons bereiken per mail via info@stichtingsiebolt.nl of telefonisch via 058-2131221

Wat zijn de data van de bestuursvergaderingen?

In 2024 komt het bestuur 5 keer bijeen. Dit zijn de data: 13 maart, 15 mei, 10 juli, 16 oktober en 11 december