Over ons

Stichting Siebolt is op 28 april 2009 opgericht door de heer Jan S. Zeinstra en zijn echtgenote Greet Wierdsma. De naam van de stichting is gebaseerd op een oude familienaam.

De familie Zeinstra heeft altijd een sterke maatschappelijke betrokkenheid gehad met het leven op het Friese platteland. Sinds haar oprichting heeft de stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Siebolt is een vermogensfonds.

Het huidige bestuur van de Stichting Siebolt wordt gevormd door:

  • Mevrouw Helma Peters–Zeinstra, voorzitter
  • De heer Dirk Ganzinga, penningmeester
  • Mevrouw Maaike Neijenhuis–Frietema, secretaris

Beloning

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte kosten.