ANBI

Stichting Siebolt heeft sinds haar oprichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting is een vermogensfonds.

KvK-nummer: 01151614

RSIN/fiscaalnummer: 8207.19.195