Project aanmelden

Aanvragen voor initiatieven buiten Friesland worden niet in behandeling genomen, deze vallen buiten de doelstellingen van onze stichting. Ook aanvragen met een winstoogmerk zullen wij niet honoreren.

Alleen rechtspersonen (verenigingen, stichtingen etc.) kunnen een aanvraag indienen voor een donatie. Met de onderstaande beslisboom kunt u nagaan of uw aanvraag aan onze doelstellingen voldoet en zo ja, uw project vervolgens aanmelden.

Museum Warkums Erfskip
Beslisboom

Project aanmelden Stichting Siebolt

Hier kunt u via de beslisboom kijken of uw project in aanmerking komt voor een donatie vanuit onze stichting. Klik op volgende en beantwoord de vragen.
 

Projecten moeten voldoen aan 1 van de volgende criteria:

  • Behoud Fries cultureel erfgoed
  • Fries cultureel evenement
  • Overig Fries evenement
  • Evenement ter bevordering van Mienskip

Uw aanvraag voldoet niet aan onze doelstellingen

Uw aanvraag voldoet niet aan onze doelstellingen

Uw aanvraag is geschikt, klik op de button “Naar het aanvraagformulier”

Uw aanvraag voldoet niet aan onze doelstellingen