Voor wie?

Friese organisaties en instellingen met een project of evenement dat voldoet aan onze doelstelling, kunnen bij ons een donatie aanvragen. Voor een indruk van onze donaties verwijzen wij u graag naar de pagina met projecten.

Fryske organisaasjes en ynstellings, dy’t foldwaan kinne oan ús doelen, kinne bij ús in donaasje oanfreegje foar harren projekt as evenemint. Foar in oersicht fan ús donaasjes oant no ta, ferwize wij jo graach nei ús side mei projekten

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Siebolt is het bewaren van Fries historisch- en cultureel erfgoed en het bevorderen en ondersteunen van maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen die mienskip-vorming tot doel hebben en anderszins bevorderen, in de provincie Fryslân. Al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Oldehove ©Bauke Folkertsma

Fries historisch erfgoed

Fries cultureel erfgoed

Overige evenementen