Onze aanpak

Stichting Siebolt geeft in principe alleen donaties aan aanvragen die voldoen aan onze doelstelling. Via ‘Project aanmelden’ kunt u zien of uw project voor een donatie in aanmerking komt. Aanvragen voor initiatieven buiten Friesland worden niet in behandeling genomen. Ook aanvragen met een winstoogmerk zullen wij niet honoreren. Alleen rechtspersonen (verenigingen, stichtingen etc.) kunnen een aanvraag indienen voor een donatie.

Via het aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen. Wij vragen u om:

  • een korte omschrijving van het project;
  • het doel van het project;
  • het projectplan;
  • de begroting van het project;
  • een onderbouwing van het gevraagde bedrag aan te geven;
  • het dekkingsoverzicht;
  • de namen van instellingen die tevens gevraagd zijn om een financiĆ«le bijdrage;
  • wij ontvangen ook graag een recente jaarrekening/balans van uw organisatie. Hierbij let Stichting Siebolt op de verhouding tussen de eigen middelen en de aangevraagde gelden. 
Berneiepenloftspul ‘Pippi’ te Easterwierrum
Dekema State

Na realisatie van het door ons ondersteunde project/evenement ontvangen wij graag bericht, alsmede een evaluatie/financiƫle verantwoording. Voor een eventuele publicatie op onze website, vragen wij u om een foto (AVG proof) van uw project/evenement en een evt. link(jes) naar publicatie(s) in de media.

Als Stichting Siebolt ondersteunen wij een project, maar hebben er geen inhoudelijke of beleidsmatige bemoeienis mee. Wel worden wij graag benoemd in een programmaboekje o.i.d.

Indien het project onverhoopt niet afgerond kan worden, ingrijpend wijzigt zonder overleg of onze steun niet (volledig) nodig blijkt, dan vervalt onze donatie.

Aan ons toegestuurde informatie wordt niet geretourneerd, ook niet bij afwijzing van de aanvraag.

Stichting Siebolt ontvangt jaarlijks meer aanvragen dan kunnen worden toegekend. Ons bestuur maakt bij de toekenning van donaties een zorgvuldige afweging.

Nadat u uw aanvraag via onze website hebt ingezonden, ontvangt u een mailbevestiging. Het bestuur vergadert vier tot zes keer per jaar. Het antwoord op de aanvraag wordt uiterlijk twee weken na de vergadering aan u verstuurd.

Bij afwijzing van een aanvraag, ontvangt de aanvrager een brief met daarin de reden van de afwijzing. Er bestaat geen mogelijkheid van beroep.

Bij toekenning van de aanvraag, wordt u gevraagd om het bankrekeningnummer voor de storting van het donatiebedrag en het moment van uitbetaling aan te geven.

Bikkelrun