Fierljepakkommodaasje It Heidenskip

Stichting Siebolt heeft een donatie gedaan aan het project Fierljepaccommodatie It Heidenskip: “Mei elkoar foar út”.
De vrijwilligers van de fierljepvereniging, een aantal “oud” timmermannen, uit It Heidenskip hebben samen met ondernemers uit de regio vele uren werk verricht en mogen trots zijn op het eindresultaat. Nu is het aan de fierljeppers om met verre sprongen en nieuwe records de nieuwe schansen tot een succes te maken. De drie grote schansen zijn onderheid met betonnen palen en de hoogte ten opzichte van het water is hoger dan bij de oude schansen. Het probleem van verzakken van de aanlopen is daarmee opgelost. Alle drie de aanlopen van de schansen zijn, met behulp van een lier, over de hele lengte verplaatsbaar. De afstand tussen het zandbed en de afzet vanaf de schans kan nu op eenvoudige wijze breder of smaller worden gemaakt. De schansen voldoen nu weer aan de eisen van de FLB.

Bezoek de website