De Stichting Siebolt Foundation is op 28 april 2009 opgericht door de heer Jan S. Zeinstra. De naam van de Stichting Siebolt is gebaseerd op een oude familienaam. De Stichting Siebolt Foundation heeft sinds haar oprichting de ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Stichting is een Vermogensfonds.

De Stichting Siebolt Foundation heeft als doel het ondersteunen van cultureel en historisch erfgoed in Friesland.