De Stichting Siebolt Foundation is op 28 april 2009 opgericht door de heer Jan S. Zeinstra. De naam van de Stichting Siebolt is gebaseerd op een oude familienaam. De Stichting Siebolt Foundation heeft sinds haar oprichting de ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Stichting is een Vermogensfonds.

De Stichting Siebolt Foundation heeft ten doel; het (mede) organiseren, bevorderen en ondersteunen van maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Het bewaren van historisch erfgoed, het organiseren, bevorderen en ondersteunen van culturele uitingen, sport en spel en food en agri projecten.

En voorts al hetgeen dat in de ruimste zin met het bovenstaande verband houdt.