De Stichting Siebolt Foundation is op 28 april 2009 opgericht door de heer Jan S. Zeinstra. De naam van de Stichting Siebolt is gebaseerd op een oude familienaam. De Stichting Siebolt Foundation heeft sinds haar oprichting de ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Stichting is een Vermogensfonds.

De Stichting Siebolt Foundation heeft ten doel; het (mede) organiseren, bevorderen en ondersteunen van maatschappelijk relevante evenementen, projecten, culturele uitingen, sport en spel en gebeurtenissen in Friesland. Het bevorderen en ondersteunen van innovatieve food en agri projecten.

Het bewaren van historisch erfgoed in Friesland. Of Fries historisch erfgoed elders.