In 2015 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland begon. Ook in Friesland betekende dat vijf lange jaren van oorlog, angst en onderdrukking. Honger en verlies, maar ook verzet en uiteindelijk de bevrijding. Met een historische documentaireserie over Friesland in de Tweede Wereldoorlog wil het Friesch Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in 2015 een breed publiek informeren over wat er tijdens de Tweede wereldoorlog in Friesland heeft plaatsgevonden. www.tresoar.nl