Monumentale kerken zijn van levensbelang voor Fryslân. De SAFT (Stichting Alde Fryske Tsjerken) wil ook jongeren ervan bewust maken dat de plaatselijke kerk van levensbelang is voor dorp, buurt of wijk. Daarom worden in 2015, als de SAFT 45 jaar bestaat verschillende activiteiten georganiseerd. In de zomermaanden is er een gezamenlijke expositie met als thema "Goddelijk Groen"(kerk en natuur) in het Natuur Museum Fryslân. www.aldefrysketsjerken.nl en www.natuurmuseumfryslan.nl