Aanschaf begeleidersboot

De Stichting Zeilcentrum Grou heeft een multifunctioneel Zeilcentrum in Grou gerealiseerd. Onderdeel daarvan is dat er aangepaste voorzieningen zijn voor mensen met een beperking. Samen met de Koninklijke Watersportvereniging Frisia en de daarbinnen opgerichte commissie “Alles is Mooglijk” maken zij het mogelijk dat mensen met een beperking ook kunnen zeilen. Om dit in Grou te realiseren was o.a. de aanschaf van een begeleidersboot noodzakelijk. Hier heeft de Stichting Siebolt Foundation aan bijgedragen.