Herstel luidklokken Bonifatiustoren Leeuwarden

De bekende neogotische St. Bonifatiuskerk van de Voorstreek te Leeuwarden is met zijn spits van bijna 80 meter beeldbepalend voor Leeuwarden. Zij staat wel bekend als de “kathedraal van Friesland”. De kerk is een rijksmonument en eigendom van de Stichting Bonifatiustoren. De Titus Brandsma Parochie is hoofdhuurster van deze kerk. Daarnaast wordt de kerk ook gebruikt voor diverse culturele evenementen en muziekuitvoeringen.

Eind 2008 werd geconstateerd dat er scheurtjes zaten in het bevestigingsgedeelte van de grootste luidklok van de Bonifatiustoren. De klok heeft toen enige tijd niet kunnen luiden, omdat deze zouden kunnen leiden tot het afbreken van de klok. Dankzij de Stichting Siebolt Foundation is herstel mogelijk gemaakt en is tevens de verouderde luidinstallatie en het bedieningspaneel vervangen. Gelijktijdig met deze reparaties is ook de Angelus klok van de bijbehorende kapel gerestaureerd, door een kleinere gift van de Stichting Siebolt Foundation. De vier klokken strooien sinds 2010 opnieuw hun mooie klanken uit over de stad.